Šis pārlūks netiek atbalstīts! Lūdzu, atjauniniet to!

Biežāk uzdotie jautājumi - KASKO

KASKO apdrošināšana ir brīvprātīga sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas pasargā transportlīdzekļa īpašnieku no neparedzētiem izdevumiem transportlīdzekļa bojājuma, laupīšanas vai zādzības gadījumā. KASKO polise ir nopērkama visa veida transportlīdzekļiem. KASKO polise, atšķirībā no OCTA, sedz zaudējumus pat tad, ja ceļu satiksmes negadījumā ir vainojams apdrošinātā transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais vadītājs.

KASKO apdrošināšana piedāvā vispusīgu aizsardzību automašīnas zādzības vai bojājuma gadījumā. KASKO polise sedz zaudējumus neatkarīgi no tā, vai tie radušies kādas citas personas rīcības vai īpašnieka paša vainas dēļ. KASKO polises segums ietver divas risku pamatgrupas:

  • bojājumus - KASKO apdrošināšana kompensē zaudējumus, kurus radījis ceļu satiksmes negadījums, sadursme ar šķērsli vai citu automašīnu, transportlīdzekļa apgāšanās, ugunsgrēks, eksplozija, dabas stihija (vētra, zibens spēriens, krusa), krītoši priekšmeti vai bojājumi, kurus radījusi nezināma persona;
  • zādzības – KASKO polise sedz zaudējumus, kurus radījusi transportlīdzekļa vai tā aprīkojuma - audioiekārtu, virsbūves daļu u.c. - zādzība, kā arī nolaupīšana.

Apdrošināšanas sabiedrības ir noteikušas dažādus ierobežojošus nosacījumus KASKO polises iegādei. Apdrošinātājs var noteikt maksimālo transportlīdzekļa vecumu, līdz kādam izsniedzama KASKO apdrošināšana (vidēji tiek apdrošināti transportlīdzekļi, ne vecāki par 15 gadiem). Apdrošināšanas sabiedrības var pieprasīt īpašniekam aprīkot savu transportlīdzekli ar papildus drošības iekārtām (minimālās prasības - transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar skaņas, gaismas signalizāciju, kura reaģē uz visu virsbūves elementu (pārsega un durvju) atvēršanu. Automašīnai arī jābūt aprīkotai ar imobilaizeri. Katrs apdrošinātājs ir noteicis atšķirīgus transportlīdzekļa vecuma limitus un atšķirīgas prasības drošības un pretaizdzīšanas iekārtām. Šie noteikumi ir atrodami KASKO apdrošināšanas piedāvājumā.

Apdrošināšanas kompāniju KASKO piedāvājumi atšķiras pēc daudziem būtiskiem faktoriem, tāpēc izvēloties kādu konkrētu KASKO apdrošināšanu, ir vērts rūpīgi pārlasīt KASKO apdrošināšanas noteikumus. Vissvarīgākais, kam pievērst uzmanību, slēdzot KASKO apdrošināšanas līgumu, ir apdrošinājuma summa, kas ir līdzvērtīga transportlīdzekļa vērtībai apdrošināšanas brīdī. Jaunam transportlīdzeklim tā ir oficiālā dīleru noteiktā pārdošanas cena, bet lietotam transportlīdzeklim - tirgus vērtība. Svarīgi izvērtēt un pievērst uzmanību riskiem, kurus sedz izvēlētā KASKO polise; pašriska lielumam katram no KASKO polisē ietvertajiem apdrošinātajiem riskiem; tiesīgo lietotāju skaita ierobežojumam; ierobežojumiem, novietojot automašīnu naktī; teritorijai, kurā ir spēkā KASKO polise; piemaksas lielumam, ja KASKO apdrošināšanas prēmija tiek dalīta vairākās daļās; klienta tiesībām pašam izvēlēties autoservisu, kurā veikt auto remontu; KASKO atlīdzības izmaksas operativitātei – cik ilgā laikā apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību; nosacījumiem, kad KASKO apdrošināšanas atlīdzības izmaksu var atteikt daļēji vai pilnībā. KASKO polises iegāde ir svarīgs lēmums, tāpēc vislabāk to pieņemt konsultējoties ar profesionāliem apdrošināšanas speciālistiem, kuri spēs ieteikt labāko un Jums atbilstošāko KASKO polises veidu. Portāla letapolise.lv apdrošināšanas speciālisti palīdzēs Jums izvēlēties labāko risinājumu no apdrošināšanas sabiedrību piedāvājuma.

KASKO apdrošināšanas polises darbības termiņš ir 12 mēneši jeb viens gads.

Jā, KASKO apdrošināšanas polises apmaksu ir iespējams veikt arī dalītos maksājumos – piemēram reizi ceturksnī vai pusgadā. Tomēr jāņem vērā, ka apdrošināšanas kompānijas piedāvās izdevīgāku KASKO cenu, ja polisi apmaksāsies uzreiz par visu apdrošināšanas periodu.

Jā, KASKO apdrošināšanas polises cenu veido komplekss piedāvājums, iespējams samazināt cenu, atsakoties no atsevišķiem papildus pakalpojumiem. Viens no risinājumiem kā samazināt KASKO polises cenu ir palielināt pašriska apmēru. Tāpat zemāka KASKO cena būs, ja KASKO darbības teritoriju izvēlēsieties Baltijas valstis, nevis visu Eiropu, kā arī ja veiksiet KASKO polises apmaksu vienā maksājumā, nevis dalītos maksājumos.

Pašrisks ir noteikta daļa no atlīdzības, kas izteikta naudā vai procentos un ko, iestājoties KASKO apdrošināšanas gadījumam, sedz pats apdrošinājuma ņēmējs. Iestājoties KASKO apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas sabiedrība apmaksā to zaudējuma daļu, kas pārsniedz apdrošināšanas līgumā norādīto pašrisku. Pašrisks līgumā noteiktajā apjomā tiek ieturēts no izmaksājamās atlīdzības, par katru apdrošināšanas gadījumu, neatkarīgi no to skaita.

KASKO apdrošinājuma summa ir naudas summa, par kuru transportlīdzeklis ir apdrošināts. Tā tiek noteikta atbilstoši tā brīža transportlīdzekļa tirgus vērtībai, ko ir iespējams noskaidrot, salīdzinot auto markai, modelim, izlaiduma gadam un komplektācijai līdzīgu auto vidējās cenas tirgū.

Šajā un citos jautājumos, kas attiecas uz OCTA un KASKO polisēm, kuras esat iegādājies letapolise.lv, vienmēr var zvanīt savam apdrošināšanas brokerim vai uz mūsu biroju. Mēs Jums palīdzēsim, sniedzot informāciju un norādes kā vislabāk rīkoties konkrētajā situācijā. Saglabājiet sava brokera un/vai mūsu klientu servisa tālruņa numuru savā mobilajā telefonā un nepieciešamības gadījumā zvaniet mums.

SIA "Apdrošināšanas un Finansu Brokers" portāla letapolise.lv pakalpojumi klientiem ir bezmaksas. Esam apdrošināšanas brokeri (starpnieki). Starpnieka atlīdzības apmērs apdrošināšanas līguma noslēgšanas gadījumā, procentos no apdrošināšanas prēmijas KASKO apdrošināšanai sedz apdrošināšanas kompānija kurā tas tiek noslēgts.

alt

Sazināties ar mums

Ja radušies kādi jautājumi vai nepieciešama palīdzība on-line formas aizpildīšanā, sazinies ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem.

Mob. tālr.: +371 27888822
WhatsApp: +371 29450716

Uztici apdrošināšanas jautājumus profesionāļiem un piesakies bezmaksas tirgus salīdzinājumam!

Vēlos saņemt