Šis pārlūks netiek atbalstīts! Lūdzu, atjauniniet to!

Par mums

Par mums

www.letapolise.lv  online pārdošanas projekti, kuru mērķis ir nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu OCTA un citu apdrošināšanas veidu polišu tirdzniecību internetā.

SIA "Apdrošināšanas un Finansu Brokers" (turpmāk Brokeris) - viena no vadošajām apdrošināšanas brokeru kompānijām Latvijā. Dibināšanas datums – 1.04.1999 (jau 23 gadu nodrošinām kvalitatīvus apdrošināšanas pakalpojumus).

Parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms 2021. gadā – 28 610 985,00 EUR.

SIA "Apdrošināšanas un Finansu Brokers" ir Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā reģistrēta, sertificēta apdrošināšanas brokeru kompānija (www.bank.lv) . Kompānijas statūtkapitāls ir 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro 00 c.). Papildus garantijas mūsu klientiem nodrošina Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise ar atbildības limitu 1 924 560,00 EUR (viens miljons deviņi simti divdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro 00 c.). Esam arī LABA - Latvijas Apdrošināšanas Brokeru Asociācijas (www.brokers.lv) biedrs, tā dibināta 2000. gadā un darbojas saskaņā ar tās Ētikas kodeksu, nodrošinot augstu Klientu interešu aizsardzības standartu.

Uzņēmumā nodarbināti 35 (trīsdesmi pieci) profesionāli darbinieki. Vidējā darba pieredze apdrošināšanā ir 12 (divpadsmit) gadi, uzņēmuma vadošajiem darbiniekiem vismaz 20 (divdesmit) gadi. Mūsu klientiem - gan fiziskām, gan juridiskām personām katru mēnesi ar mūsu starpniecību tiek noslēgti ~ 3 000 (trīs tūkstoši) apdrošināšanas līgumu. Starp mūsu klientiem daļa ir Latvijas TOP 100 uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestādes.

AFB darbinieki nodrošina kvalitatīvas konsultācijas, augsta līmeņa apkalpošanu, sniedz rekomendācijas, nodrošina apdrošināšanas līgumu noformēšanu, visos apdrošināšanas veidos gan juridiskām, gan fiziskām personām!

 

Politikas nostādnes attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu apdrošināšanas konsultācijās.

 

SIA "Apdrošināšanas un finansu brokers" piedāvājot klientam apdrošināšanas ieguldījumu produktu, nesniedz rekomendācijas, attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktu un ieguldījumu stratēģijām. Ņemot vērā klienta vajadzības, intereses un vēlmes saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu produkta ietekmi uz ilgtspējas faktoriem un ilgtspējas risku integrēšanu tajā, par kurām klients ir informējis Brokeri, un palīdz klientam izvēlēties tā vajadzībām, interesēm un vēlmēm visatbilstošāko apdrošināšanas ieguldījumu produktu. Novērtējot apdrošināšanas ieguldījumu produkta ietekmi uz ilgtspējas faktoriem un ilgtspējas risku integrēšanu tajā, Brokeris izmanto apdrošinātāja, kas piedāvā attiecīgo apdrošināšanas ieguldījumu produktu, sniegto informāciju. 

Brokeris savas atalgojuma politikas nostādnes nav saskaņojis ar ilgtspējas risku integrēšanu, lai ievērotu Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 33. panta ceturtajā daļā noteikto aizliegumu atalgojuma sistēmu piesaistīt pārdošanas mērķiem vai citiem aspektiem, kas varētu stimulēt Brokera darbiniekus ieteikt klientam konkrētu apdrošināšanas produktu, ja Brokeris var piedāvāt atšķirīgu apdrošināšanas produktu, kas labāk atbilst klienta interesēm.

Papildus tam, Brokeris, arī pats ņem vērā šādus ilgtspējas faktorus un ilgtspējas riskus:

1) Brokeris nodrošina visu savu darbinieku un klientu cilvēktiesību ievērošanu;
2) Brokeris nodrošina visu savu apdrošināšanas izplatīšanā iesaistīto darbinieku uzraudzību, lai viņi netiktu iesaistīti korupcijā un kukuļošanā.


Par OCTA apdrošināšanas izplatīšanu brokerim ir noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas kompānijām:

AAS BALTA

Vienotais registrācijas numurs: 40003049409

Adrese: Raunas iela 10, Rīga, LV-1039

Telefons: +371 67522275

Atlīdzības pieteikšanai: +371 67533375

E-pasts: balta@balta.lv

 

AAS BTA Baltic Insurance Company

Vienotais registrācijas numurs: 40103840140

Adrese: Sporta 11, Rīga, LV-1013

Telefons: +371 26121212

E-pasts: bta@bta.lv

 

AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams

Vienotais registrācijas numurs: 40003494976

Adrese: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010

Telefons: +371 67080408

E-pasts: office@ban.lv

 

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Vienotais registrācijas numurs: 40103942087

Adrese: Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004

Telefons: +371 8888

E-pasts: info@compensa.lv

 

ADB Gjensidige Latvijas filiāle

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103595216

Adrese: Gustava Zemgala Gatve 74A, Rīga, LV-1039

Telefons: +371 67112222

E-pasts: info@gjensidige.lv

 

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103599913

Adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

Telefons: +371 67081887

E-pasts: info@ergo.lv

 

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103201449

Adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010

Telefons: +371 67338333

E-pasts: info@if.lv

 

Balcia Insurance, SE

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003159840

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010

Telefons: +371 20682222

E-pasts: balcia@balcia.lv


___
Vairāk lasiet AFB mājas lapā -  www.financebroker.lv

alt

Sazināties ar mums

Ja radušies kādi jautājumi vai nepieciešama palīdzība on-line formas aizpildīšanā, sazinies ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem.

Mob. tālr.: +371 27888822
WhatsApp: +371 29450716

Uztici apdrošināšanas jautājumus profesionāļiem un piesakies bezmaksas tirgus salīdzinājumam!

Vēlos saņemt