Šis pārlūks netiek atbalstīts! Lūdzu, atjauniniet to!

Biežāk uzdotie jautājumi - OCTA

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA) ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai. OCTA apdrošināšanas objekts ir īpašnieka vai tiesīgā transportlīdzekļa lietotāja civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas nodarīti trešajai personai ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

OCTA polise ir obligāta visiem transportlīdzekļu īpašniekiem. Īpašnieka civiltiesisko atbildību par katru ceļu satiksmē lietoto transportlīdzekli apdrošina ikviens transportlīdzekļa īpašnieks, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu. Ja īpašnieks nodevis lietošanā citai personai transportlīdzekli, par kuru nav noslēgts apdrošināšanas līgums vai transportlīdzekļa lietošanas laikā ir beidzies apdrošināšanas līguma termiņš, apdrošināšanas līgumu īpašnieka vārdā slēdz transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs. Apdrošināšanas pienākuma nav tiesīgajam lietotājam, kas ir darba tiesiskajās vai dienesta attiecībās.

Ir šādi apdrošināšanas līgumu veidi:

 • standartlīgums - līgums, kas obligāts Latvijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Standartlīgums ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kā arī Šveicē, Serbijā un Andorā. Līguma apdrošināšanas perioda ilgums var būt 3, 6, 9 vai 12 mēneši;
 • robežapdrošināšanas līgums - nepieciešams transportlīdzekļiem, kuri iebrauc EEZ valstī, bet ir reģistrēti valstī, kas nav EEZ vai Zaļās kartes sistēmas valsts;
 • starptautiskais apdrošināšanas līgums (turpmāk arī - Zaļā karte) - līgums, kas nepieciešams Latvijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem, lai varētu pārvietoties valstī, kas ir Zaļās kartes sistēmas valsts, bet nav EEZ valsts.

OCTA  apdrošināšanas prēmijas lielumu jeb OCTA polises cenu nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība atšķirīgi, ņemot vērā dažādus kritērijus. Svarīgākie no tiem: bonus-malus klase (apdrošināšanas vēsture), OCTA apdrošināšanas termiņš, transportlīdzekļa tips, pilna transportlīdzekļa masa, transportlīdzekļa reģistrācijas vieta, transportlīdzekļa īpašnieka juridiskais statuss, transportlīdzekļa izmantošanas veids.

OCTA atlīdzību tiesības pieprasīt ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Atlīdzības saņēmējs var būt:

 • transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs;
 • pasažieris, ja viņš atradies jebkurā no negadījumā iesaistītajiem auto;
 • gājējs, riteņbraucējs;
 • negadījuma laikā cietušā īpašuma īpašnieks.

Norēķiniem portālā tiek pieņemtas visu veidu MasterCard un VISA kredītkartes, kā arī banku izdotās interneta norēķinu kartes, kurām ir ieviesta droša interneta pirkumu aizsardzības sistēma - 3D Secure. Šī drošības sistēma veic kartes lietotāja identitātes papildus pārbaudi un nodrošina kartes datu īpašu aizsardzību interneta vidē. Ja neesat reģistrējis savu maksājuma karti drošiem pirkumiem internetā, norēķini ar karti nebūs iespējami. Šajā situācijā aicinām Jūs sazināties ar Jūsu bankas pārstāvjiem, kuri zinās vairāk pastāstīt par kartes reģistrāciju drošiem pirkumiem internetā.

Lai aprēķinātu OCTA polises cenu portāla letapolise.lv apdrošināšanas kalkulatorā, nepieciešams zināt tikai transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numuru. Ievadot augstāk minētos datus, kalkulators veiks visu apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto OCTA polišu cenu aprēķinu un salīdzināšanu izceļot lētāko piedāvājumu. Kad esiet izvēlējies izdevīgāko cenu un piemērotākos nosacījumus OCTA polisei, tepat portālā varat to iegādāties. Noklikšķinot uz izvēlētās OCTA apdrošināšanas cenas, OCTA kalkulators novirzīs Jūs uz OCTA polises noformēšanu. OCTA apdrošināšanas polises iegāde aizņems tikai dažas minūtes, tas izdarāms viegli un ērti.

Nē, OCTA polises to slēgšanas brīdī, tiek automātiski reģistrētas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datu bāzē. CSDD un citas institūcijas (t.sk. Ceļu policijas darbinieki) var pārbaudīt OCTA apdrošināšanas polises spēkā esamību elektroniski. OCTA līguma izdruka nepieciešama tikai izbraucot ārpus Latvijas teritorijas.

Jā, noteikti. Izbraucot ārpus Latvijas Republikas teritorijas, transportlīdzekļa vadītājam jābūt līdzi transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Dodoties ārpus Latvijas, noteikti izdrukājiet OCTA polisi, jo citu valstu ceļu polisistiem Latvijas OCTA polišu reģistrs nav pieejams.

OCTA polisi iespējams noslēgt uz trim, sešiem, deviņiem vai 12 mēnešiem, izņemot gadījumu, kad:

 • transportlīdzeklis reģistrēts uz laiku. Šādā gadījumā standartlīgumu var slēgt arī līdz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām, nepārsniedzot 12 mēnešus;
 • transportlīdzeklis noņemts no uzskaites Latvijas Republikā un tam dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Šādā gadījumā standartlīgumu var slēgt arī uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto termiņu;
 • transportlīdzeklis citā valstī atsavināts vai noņemts no uzskaites, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijas Republikā. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz 30 dienām;
 • transportlīdzeklim izsniegta tranzīta numura karte. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz tranzīta numura kartē norādīto derīguma termiņu;
 • transportlīdzeklim izsniegta izmēģinājuma numura karte. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz izmēģinājuma numura kartē norādīto derīguma termiņu, nepārsniedzot 12 mēnešus;
 • tirdzniecības uzņēmums (komersants), kam izsniegta tirdzniecības numura karte, standartlīgumu slēdz attiecībā uz jauniem un Latvijas Republikā agrāk nereģistrētiem transportlīdzekļiem. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz 12 mēnešiem. Robežapdrošināšanas līgumu slēdz uz laiku no viena mēneša līdz 12 mēnešiem. Starptautisko apdrošināšanas līgumu (Zaļo karti) slēdz uz laiku no 15 dienām līdz 12 mēnešiem. Apdrošināšanas līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī, ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi. Ja līgums stājas spēkā līdz pulksten 12.00, tad, aprēķinot līguma termiņa beigas, līguma spēkā stāšanās diena ieskaitāma, bet, ja līgums noslēgts pulksten 12.00 vai vēlāk, — nav ieskaitāma.

Apdrošināšanas līgums izbeidzas pirms termiņa - ar pieteikumā norādīto laiku, bet ne agrāk kā ar pieteikuma iesniegšanas brīdi, ja transportlīdzekļa īpašnieks iesniedz apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu pirms termiņa, pieteikumam pievieno līguma izbeigšanas pamatojumu - pierādījumus, kas apstiprina vienu no šādiem nosacījumiem:

 • transportlīdzeklis ir atsavināts;
 • transportlīdzeklis izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma nevis viņu vainas, bet citas personas prettiesisku darbību dēļ un par to ir paziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • apdrošināšanas līgumā norādītajās ziņās ir kļūda. Izbeidzot apdrošināšanas līgumu pirms termiņa, transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības uz to iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Bonus-malus klase ir konkrētam apdrošinājuma ņēmēja (īpašnieka vai turētāja) transportlīdzeklim noteiktā riska klase, kura tiek aprēķināta pamatojoties uz Bonus-malus sistēmu. BM sistēma tiek izmantota, aprēķinot apdrošināšanas iemaksu standartlīgumiem (OCTA) un starptautiskajiem apdrošināšanas līgumiem (zaļajām kartēm), kas tiek izsniegti Latvijā reģistrētiem (reģistrējamiem) transportlīdzekļiem.


BM sistēma sastāv no 17 riska klasēm, kuras nosaka apdrošināšanas risku slēdzot apdrošināšanas līgumu:

 • BM klase 1. – 5. – paaugstināta riska klases (malus);
 • BM klase 7. – 17. – pazemināta riska klases (bonus);
 • BM klase 6. – klase bez noteikta riska, vai arī jaunslēguma klase. Tiem, kuru īpašumā ir vairāki transportlīdzekļi, katrai transportlīdzekļu grupai ir sava BM klase.

 Transportlīdzekļu BM grupas:

 • vieglie automobiļi kategorijās V1 – V6;
 • kravas automobiļi kategorijās K1 – K2;
 • kravas automobiļi kategorijās K3 – K6;
 • autobusi kategorijās A1 – A2;
 • autobusi kategorijās A3 – A4;
 • motocikli kategorijās M1 – M2);
 • traktortehnika kategorijās TR1 – TR2.

Aprēķinātā BM klase ir spēkā 1 gadu (kas tiek rēķināts no attiecīgā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam) un tiek pārskatīta katra gada 15.septembrī. Lai transportlīdzekļa īpašnieks nokļūtu nākošajā BM klasē, tam jābūt apdrošinātam vismaz 275 dienas aprēķina intervālā. Par katru gada laikā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu aprēķinu intervālā, kurā tiek pieņemts lēmums par atlīdzības izmaksu cietušajai personai, transportlīdzekļa īpašnieks zaudē pirms tam aprēķināto BM klasi:

 • par 1 negadījumu klase samazinās par 30%;
 • par 2 negadījumiem par 50%;
 • par 3 negadījumiem par 80%.
 • par 4 un vairāk ceļu satiksmes negadījumiem apdrošinātais automātiski nokļūst pirmajā (visaugstākā riska klasē).

Ja gada laikā netiek sakrātas BM klases palielināšanai nepieciešamās 275 dienas un šajā aprēķinu intervālā nav pieņemts neviens lēmums par atlīdzības izmaksu cietušajai personai, tad sakrātās apdrošināšanas dienas tiek pārnestas uz nākamo aprēķina intervālu un summētas ar tajā sakrātajām apdrošināšanas dienām.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda) sedz zaudējumus, nepārsniedzot noteikto apdrošinātāja atbildības limitu:

 • personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai — līdz 5210000 EUR neatkarīgi no cietušo personu skaita;
 • mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai — līdz 1050000 EUR neatkarīgi no trešo personu skaita.

Portālā letapolise.lv pasūtītās OCTA polises Jūs varat apmaksāt:

 • Ar kredītkarti (MasterCard, Visa) un debetkarti (Maestro, Visa), ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā un šī iespēja ir aktivizēta. American Express kartes apmaksai Portālā netiek pieņemtas;
 • Izmantojot AS Swedbank, AS SEB bank, AS Citadele banka internetbankas tiešo pieslēgumu (fiziskas un juridiskas personas).
 • Ar pārskaitījumu, apmaksājot priekšapmaksas rēķinu (AFB sagatavo rēķinu un elektoniski nosūtīta uz norādīto e-pastu)
 • Skaidrā naudā, vai ar bankas karti mūsu birojā Rīgā, Tukuma ielā 6 (darba dienās, darba laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00).

Izvēloties veikt OCTA polises apmaksu ar karti (kredītkarti un debetkarti) vai ātrajiem maksājumiem (Swedbank internetbankas un SEB I Bankas tiešo pieslēgumu), mēs noformēsim Jūsu OCTA polisi 2 minūtēs atbilstoši programmas „Saņem OCTA polisi 2 minūtēs” noteikumiem . Par polises stāšanos spēkā mēs Jūs informēsim, nosūtot sms uz Jūsu norādīto tālruņa numuru. Ja rēķina apmaksu veiksiet caur Swedbank vai SEB banku - maksājumu saņemsim nekavējoties un polisi noformēsim nekavējoties pēc maksājuma saņemšanas portāla darba laikā (darba dienās no 09:00-18:00), ja no citas bankas - maksājumu saņemsim 24 stundu laikā un polisi noformēsim divu stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas. Par polises stāšanos spēkā mēs Jūs informēsim, nosūtot sms uz Jūsu norādīto tālruņa numuru. Gadījumā, ja norādītais polises spēkā stāšanas datums ir nākamā diena vai kāda cita diena pēc nākamas, Portāls garantē, ka OCTA polise stāsies spēkā nekavējoties ar esošās polises beigu termiņu. Ja Jums OCTA polise ir nepieciešama steidzami, lūdzu, zvaniet mums uz tālr. 27888822 vai 67613810 un mēs centīsimies nodrošināt Jūsu OCTA polises stāšanos spēkā iespējami drīzā laikā.

Jā, tas pavisam noteikti ir droši, jo mēs sadarbojamies ar uzticamām apdrošināšanas sabiedrībām.

Polises derīgumu Jūs varat pārbaudīt LTAB mājaslapā. Lai pārbaudītu polises derīgumu, jāievada transportlīdzekļa reģistrācijas vai šasijas (VIN) numurs.

Mūsu apdrošināšanas speciālisti ir gatavi palīdzēt Jums arī īpašas steidzamības gadījumus. Jums ir nepieciešams tikai sazināties ar mūsu apdrošināšanas speciālistu, zvanot uz tālr. 2 7888822.

Ja CSNg ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, ja abi iesaistītie autovadītāji var vienoties par CSNg apstākļiem, ja nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt, tad abi autovadītāji drīkst aizpildīt saskaņoto paziņojumu. Jebkurā citā situācijā autovadītājiem par notikušo CSNg ir jāpaziņo Ceļu policijai. Šajā un citos jautājumos, kas attiecas uz OCTA un KASKO polisēm, kuras esi iegādājies letapolise.lv, vienmēr vari zvanīt savam apdrošināšanas brokerim vai uz mūsu biroju. Mēs palīdzēsim, sniedzot informāciju un norādes kā vislabāk rīkoties konkrētajā situācijā. Saglabā brokera un/vai mūsu klientu servisa tālruņa numuru savā mobilajā telefonā, lai nepieciešamības gadījumā, vari ar mums sazināties.

Nē, ziedojums OCTA polises iegādes brīdī neietekmē OCTA polises cenu. Pērkot OCTA polisi, tiek sniegta iespēja izvēlēties ziedojuma saņēmēju (labdarības projektu), kuram SIA „Apdrošināšanas un finansu brokers” ziedos 1% no polises cenas

OCTA plus ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA) ar apdrošināšanas kompāniju piedāvātajiem papildus segumiem. Vairākas apdrošināšanas kompānijas piedāvā dažādas papildus seguma iespējas, piemēram, OCTA polisi ar transportlīdzekļa zādzības risku, atlīdzība pie sava apdrošinātāja, dzīvnieku vai citu auto radītos zaudējumus, pat ja esi vainīgā puse.  

Ja esat pareizi aizpildījis letapolise.lv OCTA polises iegādes laukus, bet kādu iemeslu dēļ tomēr nav izdevies to iegādāties, zvaniet mūsu apdrošināšanas speciālistam uz tālr. 27888822.

Zaudējumus atlīdzina tā apdrošināšanas sabiedrība, kas ir apdrošinājusi zaudējumus nodarījušā (vainīgā) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Ja negadījumu izraisījušajam transporta līdzeklim nav spēkā esoša OCTA polise, tad zaudējumus sedz Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB). Vēlāk zaudējumi tiek piedzīti no vainīgās personas.

Transportlīdzekļa vadītāju par braukšanu bez OCTA polises var sodīt ar 80 – 140 EUR sodu. Savukārt personu, kas ir atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, piemēram, uzņēmuma vadītāju, var sodīt ar 350 – 700 EUR lielu naudas sodu, ja tas devis rīkojumu izmantot neapdrošinātu transportlīdzekli. Ja ar transportlīdzekli bez OCTA polises tiek izraisīts negadījums, tad visi zaudējumi, kas radušies, tiek piedzīti no neapdrošinātā auto vadītāja vai īpašnieka.

alt

Sazināties ar mums

Ja radušies kādi jautājumi vai nepieciešama palīdzība on-line formas aizpildīšanā, sazinies ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem.

Mob. tālr.: +371 27888822
WhatsApp: +371 29450716

Uztici apdrošināšanas jautājumus profesionāļiem un piesakies bezmaksas tirgus salīdzinājumam!

Vēlos saņemt